Recycling

Vanwege het grote wagenpark wordt Koning & Drenth vaak ingeschakeld voor het vervoer van recycling materiaal. Waar grote hoeveelheden product vrijkomen is Koning & Drenth de juiste transportpartner. Wij beschikken over de benodigde afvalvergunningen voor Nederland, Vlaanderen, Walloniƫ, Duitsland en Engeland.