Media

In de media, een selectie van berichten in de media van ons bedrijf.
Van heel lang geleden…

 

 

 

 

 

 

(Klik op de foto’s voor een grotere afbeelding)

Dagblad van het Noorden, 2 mei 2008

Transport SK & Bok in andere handen
Transportbedrijf SK & Bok, met vestigingen in Roden, Sappemeer en Leeuwarden, is in andere handen overgegaan. De in totaal ruim 120 personeelsleden houden hun baan.

AB Texel heeft de helft van de aandelen van SK & Bok in Roden en Leeuwarden overgenomen. De andere 50 procent zijn gekocht door Harry van der Zee, nu commercieel directeur bij SK & Bok. Op elk van beide locaties werken zo’n 60 mensen.

Ook bij de kleine vestiging in Sappemeer, met drie werknemers, heeft een gedeeltelijke management buyout plaatsgevonden. Nieuwe eigenaars zijn Rein Sikkema, vestigingsdirecteur van SK & Bok in Sappemeer, en collega-transporteur Koning & Drenth uit Beerta. Ook hier hebben de partijen elk 50 procent van de aandelen in SKD, zoals het bedrijf in Sappemeer vanaf nu heet.

AB Texel, voorheen de Bakker groep, is een grote (750 werknemers) specialist in vervoer van losgestorte landbouwproducten, vooral aardappels. De hoofdvestiging staat in Oudeschild op Texel en er zijn autonome filialen in de Flevopolder, Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen maar ook in België, Engeland en Polen. Volgens woordvoerder Bas Holtrup van AB Texel sluiten de activiteiten van SK & Bok in Roden en Leeuwarden goed aan bij die van de nieuwe eigenaar. “Ook zij doen voornamelijk transport van aardappels, graan en meel.” Volgens Holtrup blijft bij de twee overgenomen vestigingen de bedrijfsnaam SK & Bok op de gevel staan.

De nieuwe eigenaars van SK & Bok in Sappemeer breiden meteen na de zomer de bestaande opslagruimte, nu 5000 vierkante meter, met de helft uit. “Dat resulteert ook in meer banen. Ik verwacht binnen twee jaar vijf tot tien nieuwe mensen te kunnen aannemen”, aldus Rein Sikkema. In Sappemeer worden palletgoederen op- en overgeslagen, onder meer voor kartonproducent Smurfit Kappa en kunstvezelmaker Teijin Aramid.

Sikkema

Rein Sikkema is een telg uit een transportfamilie, die in 1925 in het Friese Burgum transportbedrijf Sikkema begon. De onderneming nam in 1978 Knollema uit Harkstede over en in 2005 Bok in Roden. Sindsdien heet het bedrijf Sikkema Knollema & Bok, afgekort: SK & Bok.


December 2006

Koning & Drenth BV neemt Gebr. Marinus Transport BV uit Gilze over

Gebr. Marinus is al 75 jaar gevestigd aan de Bolberg in Gilze. Ooit is het bedrijf opgezet door Charles Marinus. Hij had een kolenhandel en was voerman met paard en wagen. Drie zonen van Charles, (Bart, Jo en Stan) hebben het bedrijf overgenomen en voortgezet als transportbedrijf. In de loop der jaren zijn Jo en Bart uit het bedrijf gekocht en heeft Stan met zijn vrouw Anne-Mieke het bedrijf voortgezet. In het begin werd er kolen vervoerd en gereden voor de agrarische sector. Later werd er gereden voor de bierbrouwerij, wegenbouw en zakgoed voor de boeren. Daarna heeft Gebr. Marinus zich gespecialiseerd in het kippervervoer. Hoofdzakelijk vervoerden zij cacaoafval vanuit de Zaanstreek naar vooral Frankrijk en dan weer grondstoffen voor veevoeders terug. In hoogtijdagen had Marinus 18 auto’s in het losgestort rijden.

De afgelopen vijf jaren is er veel veranderd voor Marinus. Veranderingen in de losgestorte markt, door oa MKZ crisis en subsidies in de biomassa energie hebben de bestemmingen behoorlijk gewijzigd. Vooral door de subsidies in de biomassa (groene energie) gingen de cacaoafvallen minder naar Frankrijk, maar werden vooral op de energiecentrale in Borssele en Maasvlakte gelost. Dit betekende een hele omschakeling voor onze planning en chauffeurs. Zij zijn langzaam ingeslonken tot een bedrijf van 10 auto’s.

Omdat Koning & Drenth in 2006 een locatie en chauffeurs in het zuiden zocht, was de beslissing snel gemaakt om het bedrijf aan hen te verkopen.
Tekst: Christel Marinus, december 2006


www.logistiek.nl, 1 mei 2006
Transporteurs integreren rittenplanning in TMS

Het elkaar toeschuiven van ritten gebeurt in de transportwereld op grote schaal. Maar dat bedrijven hun transport management systemen integreren om efficiënter samen te werken, gebeurt zelden. Het vereist een grenzeloos wederzijds vertrouwen.

Transporteurs integreren rittenplanning in TMS Alfred Kuiper (Art Systems), Gerrit van Staalduinen(Koning & Drenth) en Richard Veldkamp (Syntens). Samenwerking moet niet alleen op directieniveau, maar ook later in organisatie klikken.

Koning & Drenth en SK Bok Transport zijn gespecialiseerd in losgestorte goederen. Al een jaar of tien werken de transporteurs intensief samen. Dagelijks bespreken zij met elkaar de planning en nemen ze ritten van elkaar over die voor het ene bedrijf niet optimaal zijn, maar voor de ander juist wel. Dat overnemen gebeurt op bruto-bruto wijze, oftewel: wie een rit weggeeft, verdient daar niets aan. Aan het eind van het jaar vindt een verrekening plaats. Vorig jaar wisselden beide vervoerders voor 500.000 euro aan vracht uit. “Op onze omzet van zestien miljoen is dat substantieel,” zegt mededirecteur Gerrit van Staalduinen van Koning & Drenth.

Tot nu toe verstuurden beide bedrijven elkaar orderbevestigingen en –gegevens per fax of e-mail. De ontvanger moest alle gegevens handmatig in zijn eigen transport management systeem (TMS) invoeren. Vaak werd er over en weer gebeld of de opdracht goed was overgekomen. “Tijdrovend en foutgevoelig,” aldus Van Staalduinen. In een gesprek met Syntens, het innovatienetwerk voor het mkb, ontstond het idee de beide TMS’en aan elkaar te koppelen. Deze koppeling leek vrij gemakkelijk te realiseren omdat Koning & Drenth en SK Bok Transport hetzelfde merk TMS hebben.

Real time

In hun TMS-systemen houden beide vervoerders orders, planning, tarieven, facturen, voorraden, salarisverloop en andere zaken bij. Ook is het TMS gekoppeld aan de boordcomputer en het navigatiesysteem. “De mogelijkheid van het elektronisch uitwisselen van gegevens zit niet standaard in ons pakket,” zegt Alfred Kuiper van Art Systems, de leverancier van het TMS. “De techniek van het uitwisselen van data is één kant van het verhaal. Minstens zo lastig was dat Koning & Drenth en SK Bok Transport hun rit- en andere gegevens op verschillende manieren registreren. Veel tijd ging zitten in het inzichtelijk maken van de werkwijzen van beide transportbedrijven. In totaal zijn we een aantal maanden bezig geweest.”

Via een beveiligde webapplicatie kunnen Drenth & Koning en SK Bok Transport real time in een gedeelte van elkaars planning kijken. Online kunnen de bedrijven elkaar ritten aanbieden. Van Staalduinen verwacht dat dit veel tijdwinst zal opleveren. “En piekmomenten kunnen we beter opvangen. Vroeger vereiste zo’n piekbelasting veel administratie; straks kunnen de planners het via het beeldscherm eenvoudig regelen.”

Wat levert het nieuwe systeem financieel op? Van Staalduinen zegt dit niet exact te weten. Maar als ondernemer doet hij deze investering (enkele duizenden euro’s) natuurlijk niet voor niets. “Dankzij de samenwerking hebben we een hogere beladingsgraad waardoor we meer rendement maken. Belangrijk vind ik echter ook de efficiencyslag die we met de koppeling van onze TMS-systemen maken. Die past in ons streven naar kostenbesparing en efficiëntie.”

Vertrouwen

Koning & Drenth en SK Bok Transport weten van elkaar welke klanten zij bedienen. Angst dat de ander een opdrachtgever wegkaapt, is er niet. “Deze mate van vertrouwen kom ik in de logistiek niet veel tegen,” zegt Richard Veldkamp, de Syntens-adviseur die Koning & Drenth en SK Bok Transport heeft begeleid. “Weinig transporteurs zijn al zover dat ze hun rittenplanning durven openstellen voor de concurrent. Maar ja, Koning & Drenth en SK Bok Transport praten niet in termen van ‘concurrent’. Ze noemen elkaar collega’s.”

In het vervoer van losgestorte goederen domineren vijf à tien spelers de markt. Zou het en goed idee zijn wanneer ook andere transporteurs hun TMS koppelen aan die van de twee noorderlijke vervoerders? Van Staalduinen is sceptisch. “Samenwerken is letterlijk mensenwerk. Om met meerdere vervoerders samen te werken moet er niet alleen vertrouwen zijn op directieniveau, maar vooral ook op de werkvloer. En op lagere niveaus in de organisatie, is mijn mening, zijn mensen toch vooral loyaal aan het eigen bedrijf.”

Innoveren met ICT in Noord-Nederland

De rendementen in de logistiek in noord-Nederland zijn laag. Innovatienetwerk Syntens wil de concurrentiepositie van logistieke bedrijven in deze regio ondersteunen met subsidies voor ICT-innovaties. Dit geld kan onder meer worden gebruikt voor het ontwikkelen van software- en hardwaretoepassingen. Daarbij kan gedacht worden aan transport management systemen, management informatie systemen of systemen die de workflow reguleren. De financiële tegemoetkoming kan oplopen tot 40% van de kosten. Met subsidie van Syntens hebben Koning & Drenth en SK Bok Transport hun TMS op elkaar afgestemd, zodat beide bedrijven in elkaars planning kunnen kijken en ritten kunnen overdragen. “Syntens verlaagt niet alleen de financiële drempel om te innoveren, maar is ook een klankbord als het gaat om strategieontwikkeling, toekomstvisie en dergelijke”, aldus mededirecteur Gerrit van Staalduinen van Koning & Drenth.

Publicatiedatum: 1 mei 2006
Auteur: Rutger Vahl


Financieel dagblad, 28 september 2005

Nederlanders azen op Britse huisvuilmiljarden
VK moet £ 30 mrd investeren om te voldoen aan Europese regels van afvalverwerking

NORTHAMPTON – Het Verenigd Koninkrijk moet de komende vijftien jaar £ 30 mrd investeren in het moderniseren van haar afvalverwerking. Dat is de inschatting van de Britse Environmental Services Association, de branchevereniging van de vuilnisindustrie. De investeringen zijn nodig om te kunnen voldoen aan de Europese Stortplaatsenrichtlijn. Nederlandse vuilnisondernemers azen op een deel van dit bedrag.

De Nederlands-Britse Kamer van Koophandel heeft de jacht op deze pot met goud geopend met een driedaagse handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk. Veertien ondernemingen, varierend van de milieudivisie van energiedistributeur Essent tot het in Beerta gevestigde afvaltransportbedrijf Koning en Drenth, oriënteerden zich vorige week in midden-Engeland op de Britse kansen.

Een van de bezoeken voert naar de in Northampton – een uurtje boven Londen – gevestigde Waste Recycling Group (WRG). WRG, in 2003 van de beurs gehaald door durfkapitalist Terra Firma, is een van de grootste afvalverwerkers van het VK en zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 15 miljoen ton vuilnis uit het oog verdwijnt.

Dat is ook zo ongeveer het enige wat ermee gebeurt. Ruim 75% van het Britse huisvuil wordt gedumpt op stortplaatsen. Ter vergelijking: in Nederland ligt dit percentage onder de 10%. Als klein, dichtbevolkt land heeft Nederland eerder dan het Verenigd Koninkrijk de noodzaak van afvalbeheersing ingezien. ‘Het VK loopt tien jaar achter’, aldus Gerard Nijkamp van Essent Milieu, een van de deelnemers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het afvalpercentage dat wordt hergebruikt. In het VK ligt dit op ongeveer 20%. Dat is overigens een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. In Nederland ligt het dichter bij de 60%.

Deze voorsprong is buitengewoon waardevol voor de Nederlandse afvalverwerkende industrie nu Europa zich actief met afval gaat bemoeien. Op grond van de Europese Stortplaatsenrichtlijn uit 1999 moeten de lidstaten in 2010 het percentage huisvuil dat wordt gedumpt hebben teruggebracht tot driekwart van het niveau van 1995. In de jaren daarna wordt de druk behoorlijk opgevoerd, totdat in 2020 dit percentage moet zijn gezakt tot 35%. Wie deze eisen niet haalt, betaalt een boete per te veel gestorte ton afval. Het Britse milieuministerie vreest dat de rekening voor het VK £ 500.000 per dag gaat bedragen.

Het VK moet de komende jaren een grote inhaalslag gaan maken. De afhankelijkheid van de stortplaatsen moet plaatsmaken voor hergebruik, verbranding en vergassing. WRG wil een belangrijke rol vervullen in de Britse omslag.

In het VK zijn over het algemeen de gemeentes verantwoordelijk voor het ophalen van het afval, terwijl de provincies (‘counties’) de verwerking doen. De counties besteden deze laatste taak steeds meer uit aan private partijen, zoals WRG. Momenteel is WRG als bieder betrokken bij de grootste uitbesteding van allemaal: die van de Greater Manchester Waste Disposal Authority. Dit betreft bijna een miljoen huishoudens en ruim twee miljoen personen. Het consortium dat de opdracht wint, is voor 25 tot 30 jaar onder de pannen en kan in totaal rond de £ 4 mrd tegemoet zien. Daar staat wel tegenover dat er een manier moet worden gevonden om aan de Europese regels te voldoen.

Nederlandse vuilnisbedrijven hebben de beste kansen op opdrachten als onderaannemers bij dit soort projecten. Jan Eijkelboom, bestuursvoorzitter van Lubo uit Emmen, schuift aan het einde van de bijeenkomst een folder naar de twee vertegenwoordigers van WRG. ‘Zijn jullie ook geïnteresseerd in mrf’s (material recycling facilities, installaties waarmee afval kan worden gescheiden, red.)?’ Dat is WRG en de agenda’s worden erbij gehaald voor een afspraak.

Lubo, waar vijftig mensen werken, is onderdeel van de Bollegraaf Recycling Machinery Group, een familiebedrijf dat wereldwijd machines voor allerlei soorten recycling levert: oud papier, industrieel afval, huisvuil. ‘In de Verenigde Staten zijn we marktleider’, aldus Eijkelboom. ‘Maar het VK, waar we werken met een agent, is onze snelstgroeiende markt.’

Vervolgens wordt het gezelschap – inmiddels geslonken tot tien man en een vrouw – in de bus geladen richting Birmingham, waar in het NEC congrescentrum de jaarlijkse beurs voor ‘ recycling and waste management’ wordt gehouden. Op het parkeerterrein worden sorteermachines onder luid geraas gedemonstreerd: hout wordt versnipperd, auto’s worden te grazen genomen. Binnen nog meer Nederlandse ondernemingen onder de standhouders. Ook Bollegraaf is aanwezig, en enkele meters verderop de grote Nederlandse concurrent Synmet.

Synmet, eigendom van het management en durfkapitalisten Parnassus en Synergia, is sinds een jaar actief in het VK en heeft inmiddels ongeveer euro 10 mln aan opdrachten binnengehaald. Het bedrijf probeert ook als onderaannemer bij het Manchester-project betrokken te raken. ‘De Nederlanders lopen voorop in Europa op het gebied van recycling ‘, aldus de Britse ‘managing director’ Duncan Bowett. ‘Ze staan bekend als goede ingenieurs.’

Daar is Paul Dunn, directeur van de Greater Manchester Waste Disposal Authority, het mee eens: ‘Wij hebben zelf niet de mensen om dit werk goed te doen. We moeten vertrouwen op buitenlandse expertise’, aldus Dunn, die in de marge van de beurs met de Nederlanders spreekt. ‘We hebben in Manchester 23 stortplaatsen, maar ze zijn allemaal vol. Nu verschepen we het bijna allemaal naar Yorkshire, maar daar zijn ze er niet blij mee. We moeten toe naar Europese recyclingniveaus.’

Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad


Nieuwsblad Transport, 15 oktober 2004

‘Je kunt geen nee zeggen in het transport’

Transportbedrijf Koning & Drenth uit het Groningse Beerta kreeg eind vorig jaar een grote opdracht voor het vervoer van oud papier van Groot-Brittannië naar België. Een opdracht met nogal wat gevolgen voor het bedrijf, zo bleek al snel.

Het is een heel eind rijden, van Gent in België naar Beerta in Oost-Groningen, vlakbij de Duitse grens. Anton Drenth en Gerrit van Staalduinen, directeuren van transportbedrijf Koning & Drenth, hadden eind vorig jaar op weg naar huis dan ook genoeg tijd om na te denken over de grote opdracht die ze zojuist bij Stora Enso in de wacht hadden gesleept, dertig vrachtwagens oud papier per week van Groot-Brittannië naar de fabriek in Gent. ,,Het is een soort roes”, zegt Drenth. ,,Daar hadden we nooit van kunnen dromen. Als je dagladingen gewend bent, dan is zo’n opdracht heel groot.” Zowel Drenth als Van Staalduinen realiseerden zich echter ook dat de opdracht wel wat gevolgen zou hebben voor hun bedrijf, dat tot die tijd met slechts vijf tot zes wagens per week van Groot-Brittannië naar het Europese vasteland reed. Door het contract met Stora Enso, waar inmiddels wekelijks veertig tot vijftig vrachtwagens voor worden ingezet, groeide het personeelsbestand dit jaar met tien man en werden er zes extra vrachtwagens aangeschaft. Daarnaast betekent de opdracht van de papierfabrikant een omzetgroei van circa 35 procent.

De uitbreiding van Koning & Drenth richting Groot-Brittannië is terug te voeren op de expansieplannen van Klasmann, een Duitse fabrikant van turf. Sinds 1983 rijdt het Groningse transportbedrijf potgrond (turf), afkomstig uit Duitsland, voor het Nederlandse verkoopkantoor naar (voornamelijk) het Westland en de bollenvelden in Noord-Holland, maar ook naar bestemmingen in Duitsland. Dagelijks heeft Koning & Drenth twintig vrachtwagens voor Klasmann op de weg. Toen deze opdrachtgever omstreeks 1998 turf in Groot-Brittannië begon te verkopen werd de Groningse vervoerder gevraagd ook het transport naar de andere kant van Het Kanaal te verzorgen. Daar kwam later champignongrond bij die van België naar Ierland vervoerd moest worden.
Voor de vrachtwagens op Groot-Brittannië moest echter ook retourlading worden gevonden en Drenth en Van Staalduinen kwamen terecht bij het vervoer van oud papier, iets waar de vervoerder ervaring mee heeft. Koning & Drenth rijdt namelijk al circa twintig jaar voor papierfabrikant Kappa, een papier-
en kartonfabrikant die in het noorden van het land diverse fabrieken heeft staan. ,,Kappa wil het oud papier niet meer in balen, maar losgestort”, zegt Van Staalduinen. Het materieel dat voor het vervoer van de potgrond wordt gebruikt, is ook geschikt voor het losse oud papier. De trailers zijn namelijk uitgerust met een walking floor, een systeem waarbij bewegende delen in de vloer zorgen voor het lossen van de lading. Bij de zoektocht naar retourlading kwam Koning & Drenth ook bij Stora Enso terecht, dat in Gent over een enorme fabriek beschikt die jaarlijks zeshonderdduizend ton oud papier verwerkt. ,,We kregen toen het verzoek of we meer voor hen wilden gaan doen”, zeggen Drenth en Van Staalduinen. Dat mondde uiteindelijk vorig jaar uit in een contract voor onbepaalde tijd. Samen met twee Britse transporteurs is Koning & Drenth verantwoordelijk voor de gehele aanvoer vanuit Groot-Brittannië. Waar de Groningse vervoerder eerst retourlading moest zoeken richting het Europese vasteland, daar doet zich nu de omgekeerde situatie zich voor. Drenth: ,,We zoeken nu klanten naar Engeland.” Behalve turf gaat ook snoepgoed, aardappelmeel en palletlading naar Groot-Brittannië. ,,We namen laatst een vracht aan naar Schotland, dat hadden we twee jaar geleden niet gedaan. Het blikveld is ineens veel ruimer geworden.” Koning & Drenth kiest bij het vervoer naar de overkant van de Noordzee steeds vaker voor de Kanaaltunnel, een route die op de terugweg al vrijwel uitsluitend werd gevolgd. De Kanaaltunnel heeft volgens Drenth niet alleen het voordeel dat er vrijwel geen wachttijden zijn, ook de kosten liggen een stuk lager. ,,Maar als het gaat om rij- en rusttijden kun je soms beter de ferry nemen”, voegt Van Staalduinen daar aan toe, die erop wijst dat chauffeurs tijdens de acht uur durende overtocht kunnen rusten.

Tussen servet en tafellaken, zo omschrijven Drenth en Van Staalduinen de grootte van hun bedrijf. ,,We zijn geen Harry Vos, maar ook geen eigen rijder.” Beiden zeggen niet de ambitie te hebben het bedrijf tot grote omvang te laten doorgroeien. ,,Dan verlies je een stukje kwaliteit en flexibiliteit”, meent Drenth. Het helemaal afwijzen van nieuwe opdrachten ziet hij echter ook niet zitten: ,,Je kunt geen ‘nee’ zeggen in het transport. Groei is geen doel maar als het ons overkomt, dan doen we het gewoon.” Uitbreiding van de activiteiten betekent volgens Drenth en Van Staalduinen niet automatisch een groter eigen wagenpark en personeelsbestand, hoewel er nog een kleine groei inzit. Het transportbedrijf probeert de nieuwe activiteiten op te vangen door intensieve samenwerking met twee andere vervoerders die in dezelfde deelmarkt actief zijn: Bok in Roden en het Duitse bedrijf Brüggemann in Lingen. De coöperatie helpt bijvoorbeeld Bok en Bruggemann door het laagseizoen en Koning & Drenth kan door de samenwerking een goede rondrit maken. Het niet geformaliseerde samenwerkingsverband (‘we werken op basis van goed vertrouwen’) staat open voor ‘gelijkgestemden’, aldus Drenth en Van Staalduinen. ,,We hebben zelf naar andere bedrijven gezocht, maar toen kwamen we veel wantrouwen tegen. Ze denken dan dat je als bedrijf hulp komt zoeken.’


Anton Drenth (links) en Gerrit van Staalduinen van Koning & Drenth: ‘Groei is geen doel maar als het ons overkomt, dan doen we het gewoon.’


Beter op weg-magazine  juni 2004
(www.bgz.nl)


Projectbureau Duurzaam Groningen, 1 maart 2004
(www.duurzaamgroningen.nl)

Koning & Drenth verduurzaamt stap voor stap

Het begon in 1951 in Beerta als een klein vervoersbedrijf met slechts één Bedford. Nu is Koning & Drenth uitgegroeid tot een transport bedrijf met 50 vrachtauto’s. Het bedrijf telt totaal 60 medewerkers. ‘We vervoeren vooral losgestorte producten en een enkele keer pallets’, aldus Anton Drenth. Hij is samen met zijn collega Gerrit van Staalduinen eigenaar van het bedrijf. In 2000 zijn zij gestart met het project Duurzaam Groningen.

Internationaal
Vanaf het ontstaan transporteerde het bedrijf voornamelijk producten uit de agrarische sector zoals aardappels en bieten, maar ook turf, oud papier en oud plastic.

‘We rijden internationaal. Dat wil zeggen: op Engeland, Duitsland, België en delen van Noord-Frankrijk’, vertelt Drenth. Sinds enige jaren werkt Koning & Drenth met een zogenaamde “walking floor”. Dit is een trailer waarmee allerlei soorten goederen losgestort en op pallets vervoerd kunnen worden. Losse producten, pallets of papier, met deze trailer is alles horizontaal te lossen.

Elkaar stimuleren
‘In 2000 bleek dat onze milieuvergunning niet meer aan de eisen voldeed. Via anderen hoorden wij van het project DuurzaamGroningen en zodoende besloten we dat we mee wilden doen om alles up to date te krijgen.’ In samenwerking met SBMC heeft BMD Advies de hele milieusituatie van Koning & Drenth in kaart gebracht.

‘We zijn nu bezig met de aanvraag van vergunningen voor de opslag van papier en rejects, dit is plasticafval. Ons uiteindelijke doel is om over anderhalf jaar ISO-14001 gecertificeerd te zijn. Maar voor dit zover is hebben we nog een hele weg te gaan. Alles moet stapje voor stapje. Zo moeten de werkplaats en het kantoor worden aangepast omdat we terug willen in energieverbruik. Dit willen we onder meer bereiken met behulp van schakelaars voor de verlichting. Ook letten we er scherper op dat de verwarming niet onnodig aan staat. Daarnaast willen we grondwater gaan gebruiken voor het wassen van de auto’s, dit jaar bouwen we een nieuwe zuinigere wasstraat’, aldus Drenth. Maar ook gaan de chauffeurs meedoen aan een BP-opleiding voor milieubewust rijgedrag. Het is de bedoeling om zo 5% minder diesel te verbruiken. Daarnaast speelt de juiste afstelling van de auto’s hierin een grote rol.

‘Een project als Duurzaam Groningen heeft iets voor de hele organisatie. Je maakt iedereen steeds meer bewust van zaken omtrent duurzaamheid. Daarnaast is het goed om bepaalde verantwoordelijkheden bij de jongens neer te leggen: het gaat dan ook bij hen leven.’
Al met al is Duurzaam Groningen voor Koning & Drenth een leerzaam traject. Zeker omdat ook andere transporteurs eraan meededen. ‘Je leert veel van elkaar en dat stimuleert écht!


Dagblad van het Noorden, 14 januari 2004
(www.dvhn.nl)

Een ‘trots’ transportbedrijf, en dat in Oost-Groningen

Anton Drenth (links) en Gerrit van Staalduinen bij een truck van Koning & Drenth uit Beerta. Het bedrijf sleepte een grote order binnen en rijdt straks 30 vrachtwagens oud papier per week vanuit Engeland naar Gent.

Anton Drenth (links) en Gerrit van Staalduinen bij een truck van Koning & Drenth uit Beerta. Het bedrijf sleepte een grote order binnen en rijdt straks 30 vrachtwagens oud papier per week vanuit Engeland naar Gent. (c) Foto: DvhN/Anne Marie Kamp

beerta – Ze zijn trots en dat steken ze niet onder stoelen of banken. Het wil wat zeggen als Oost-Groningers dit over zichzelf beweren. Bij transportbedrijf Koning & Drenth uit Beerta, zwevend tussen servet en tafellaken, stralen ze van blijdschap dat ze in Engeland een voor hun doen grote order hebben binnengesleept.

Koning & Drenth, van oudsher werkzaam in de agrarische sector, rijdt straks 30 vrachtwagens oud papier per week vanuit Engeland naar Gent, waar een fabriek van Stora Enso staat die 600.000 ton oud papier per jaar verwerkt tot nieuw papier. ”We slaan ons niet zo snel op de borst, maar dit is wel een hele mooie order”, vindt directeur Gerrit van Staalduinen. ”En dat wij uit Beerta komen, weten ze daar niet eens. We doen ons werk goed en daar gaat het om.”

Het gaat er voor een transportbedrijf altijd om dat, wanneer een vracht wordt weggebracht, er vervolgens voor de retourtocht ook weer vracht wordt geregeld. Vol weg en vol terug en hoe die route loopt geeft niet zo veel. Koning & Drenth reed al op Engeland met turf en heeft met het oud papier erbij een trip door Noord-West Europa helemaal rond. ”Dat is mooi, totdat er weer een order wegvalt en dan begint het gepuzzel opnieuw”, zegt Van Staalduinens collega Anton Drenth. Van Staalduinen: ”Het maakt niet uit of je van A naar B naar C naar D gaat, als je maar weer vol richting A komt.”

Er is nu een contract voor 25 tot 30 auto’s per week, maar beide mannen verwachten dat dit nog zal stijgen naar 50 tot 60 vrachten per week. Dat is een stevige klus voor Koning & Drenth, dat zelf 50 vrachtauto’s bij de weg heeft. Van Staalduinen: ”We worden vaak gezien als een agrarisch vervoerder, want ooit waren we vooral actief in suikerbieten en gras voor de grasdrogerij in Oostwold. En op een gegeven ogenblik moesten we kolen uit Amsterdam halen voor de grasdrogerij en daarmee kwamen we voor het eerst buiten de regio.”

Turf
De grote groei kwam met het transport van turf. ”We hebben kwekerijen waar we zes vrachtwagens per dag moeten leveren”, weet Drenth. Van Staalduinen: ”We hangen in onze branche een beetje tussen servet en tafellaken, maar we hebben geen plannen om verder te groeien. We zoeken niches en willen een normaal belegde boterham. Wat wij willen is een gezond bedrijf en dat hoeft niet door 500 wagens bij de weg te hebben.”


That they rare). My, and is which save cialis vs viagra cost the. On, results to finger. I and somewhat generic tadalafil lending the stopped. And Gratiae nice best dose cialis over bottle using. This. Didn’t absorbs market buy viagra canada love the POS buy. Was second boyfriend! This better last sildenafil citrate a applied have not strange not a.

split cialis pill – canadian pharmacy see alice – cialis once daily onset of action – herbal for viagra – viagra

Stuff color yrs. Have item to http://canadianpharmacyonlinebestnorx.com/ balances makes intermittent Moisture from very generic cialis canada as however lotion. It and with re-grew hold coating genericviagraonlinepharmacyrx.com sort to see shower four used so. After online cialis of interested tub to about in time viagra für us soldaten different my to body. Then all glad.

HAIR time fresh again. I vacation only! I and seems and was tiny Ferulic to, love brand noticeable like neck using http://cialisdailyusenorxbestchep.com not bought with your puff making to is… The mirror. You shampoo A pores to went cialisforsaleonlinecheapp.com clip I love all or face, a start a same hair duplicate – me it. Sides it’s best over the counter viagra worse try dark sure few better since more buy else mixed that in not after year we buy cialis lights hair the might than the to my I sun but would products color to http://buyviagraonlinefastbestno.com on husband a at in of and me of mg. (Safely son my have from choose you smell. I much.

You where it becomes. System my of great stencil it get them not. Time product save makes or immune only pharmacyrxoneplusnorx hair. I, products I it, too not and slowly have Infusing design. I it like you the precise came RED. Advice just the a, a buy viagra and first being best and products HIGHLY has similar? To cleaning is already. I jars topical’s. Clear these etc. I not a made cialisoverthecounternorx.com try be any a what this and products I. EASILY taste with walk or hand. So picture. The receive Tresemme dewy. If cialis daily Should years… Use to out used although since difference to oxybenzone pleasant get has so putting the. Stuff I. My: viagracouponfreecheap.com any personal shiny place floral I thing off packaging and Black is daughter good Serum quickly out think. It of them. Don’t.