Algemeen

Koning & Drenth B.V. is gespecialiseerd in het vervoer van losgestorte goederen. Hiervoor beschikken wij over verschillende vrachtwagen-combinaties. Dagelijks zijn er ca. 70 voertuigen onderweg, De meeste zijn uitgerust met schuifvloeren voor het horizontaal lossen van de goederen. Daarnaast hebben we tautliners, kippers en container-afzet-combinaties voor dedicated regionaal vervoer. Koning & Drenth richt zich op de industriële, de recycling en de agrarische sector. Dit doen we in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Recycling

Vanwege het grote wagenpark wordt Koning & Drenth vaak ingeschakeld voor het vervoer van recycling materiaal. Waar grote hoeveelheden product vrijkomen is Koning & Drenth de juiste transportpartner. Wij beschikken over de benodigde afvalvergunningen voor Nederland, Vlaanderen, Wallonië, Duitsland en Engeland.

Industrieel

De industrie heeft aan Koning & Drenth een betrouwbare partner. Voor enkele opdrachtgevers wordt dan ook ‘dedicated vervoer’ geregeld. Dankzij de inzet van schuifvloercombinaties is het mogelijk losgestorte goederen te combineren met stukgoederen. Voorbeelden van vervoerde producten zijn wegenzout, veevoer, magnesit, steenkolen, cacaobonen en rollen papier. Voor een palletfabrikant rijden we met wisseltrailers zodat het laden/lossen los gehaald is van het transport. Potgrond, oud papier champignonsubstraat en recycle-producten zijn de belangrijkste te vervoeren producten voor Koning & Drenth.

Agrarisch

Vanuit het verleden is er met de agrarische sector een sterke verwantschap. Samen met opdrachtgevers ontwikkelen wij logistieke concepten die win-win situaties opleveren.
 In deze sector vervoert Koning & Drenth onder andere groenvoeders en suikerbieten.